Izglītojoši raksti

Izglītojoši raksti

Ko slēpj sevī augsne

Augs sastāv no 20% skābekļa (O)  un 50% oglekļa (C), ko augs uzņem no atmosfēras. Vēl auga sastāvā ietilpst 8% ūdeņraža (H), kas arī tiek iegūts no atmosfēras. Tikai 15% slāpekļa un 7% minerālvielas augs ņem no augsnes. Savukārt atmosfēra sastāv no 20,81% skābekļa un 79,19% slāpekļa. Tātad atmosfērā pieejami lieli krājumi paša dārgākā barības elementa - slāpekļa. Taču augi tiešā veidā no gaisa to uzņemt nevar.

lasīt vairāk

Augu sekas

Augu seka  ir viens no lētākajiem līdzekļiem, kā nodrošināt kultūraugu veselību un saglabāt augsnes auglību. Pēdējos gados, domājot kā nomaksāt kredītsaistības, saimniecības audzē kultūraugus, kas nes lielāku ienākumu, atstājot novārtā augu maiņas pamatprincipus.

lasīt vairāk

Lauka pupas (Vicia faba)

Lauka pupas (vicia faba)

lasīt vairāk

Kā ierobežot nezāles nelietojot herbicīdus

Pētījumos Lubānā Ē.Koks konstatēja, ka augsni rudenī tikai uzarot, vārpatas daudzums gadu no gada palielinās. Bet augsni lobot vispirms ar lemešu lobītāju vai arklu 10-12cm dziļumā un pēc 4-6 nedēļām, kad velēna sadalījusies, arot 22-24cm dziļumā, praktiski panāk vārpatas iznīcināšanu. Līdzīgus rezultātus ieguvis arī Ē. Metuzāls Stendē velēnu vāji podzolētā mālsmilts augsnē.

lasīt vairāk

Rapsis

Rapša vispārīgs raksturojums. Rapsis pieder pie krustziežu dzimtas un ģints Brassica. Pie šīs ģints pieder arī dažādi kāposti, kolrābji, kāļi, rāceņi, turnepši, redīsi, rutki un sinepes, ģenētiski šie augi atšķiras pēc hromosomu skaita.

lasīt vairāk