Lielākie minerālmēslu izplatītāji Latvijā

Publicējam lauksaimniekiem aktuālu informāciju par Latvijas lielākajiem minerālmēslu tirgotājiem.


Kontaktinformācija: par minerālmēslu pieejamību konsultēties ar reģionālajiem tirdzniecības pārstāvjiem - https://www.agrochema.lv/regionalie-parstavji/ 


Kontaktinformācija:  par minerālmēslu pieejamību konsultēties ar agronomiem- reģionālajiem menedžeriem konsultantiem -  https://www.balticagro.lv/kontakti/


Kontaktinformācija:   par minerālmēslu pieejamību konsultēties ar reģionālajiem tirdzniecības pārstāvjiem - https://elagrotrade.lv/kontakti/ 


Kontaktinformācija:  par minerālmēslu pieejamību konsultēties ar agronomiem- konsultantiem -  https://www.latraps.lv/kontakti#augkopiba


Kontaktinformācija: par minerālmēslu pieejamību konsultēties ar reģionālajiem agronomiem – konsultantiem - https://www.linasagro.lv/regionalie-vaditaji 


Kontaktinformācija: par minerālmēslu pieejamību konsultēties ar reģionālajiem agronomiem – konsultantiem - http://kglatvija.eu/lauksaimniekiem/#specialisti 


Kontaktinformācija:  par minerālmēslu pieejamību konsultēties ar reģionālajiem agronomiem -https://www.vaks.lv/public/lat/pakalpojumi/mineralmesli/ 

 

Tirdzniecības pārstāvji: https://www.scandagra.lv/contacts/tirdzniecibas-parstavji/