Saistību atruna

Graudi.lv vortālam ir informatīvs un izglītojošs raksturs. Tas sniedz informāciju par graudu tirgu, publicē ekspertu viedokli, balstoties uz publiski pieejamu informāciju, informē par cenām uzņēmumā Agrario, pasaules ostās un biržās. Graudi.lv nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot graudi.lv ziņas vai analītiskos rakstus.