Lai turpinātu radināt jaunatni pie veselīga uztura, šoruden Zemkopības ministrija skolās un bērnudārzos sāks rudzu maizes programmu

Rudenī līdz ar mācību gada sākumu Zemkopības ministrija Latvijas izglītības iestādēs sāks īstenot Rudzu maizes programmas pilotprojektu ar mērķi izveidot nākotnē ikgadēju programmu rudzu maizes (rudzu rupjmaizes) izdalīšanai bez maksas izglītības iestāžu izglītojamiem. Programmas mērķis ir tradicionālas Latvijā ražotas rudzu maizes iekļaušana izglītojamo ikdienas ēdināšanā, nodrošinot attiecīgo uzturvielu dienas normu un dodot ieguldījumu tādas skolu ēdināšanas sistēmas veidošanā, kas balstīta uz Latvijā ražoto lauksaimniecības un pārtikas produktu izmantošanu.

Tādējādi jau no 1. septembra līdz gada beigām tiks īstenots rudzu maizes programmas pilotprojekts, tajā iekļaujot gan bērnudārzu audzēkņus, gan 1. līdz 9. klašu skolēnus. Pilotprojekts mērķis ir veicināt rudzu maizes kā nozīmīga un reģionam raksturīga, uzturvielām bagāta pārtikas produkta atpazīstamību un lietošanu uzturā jau no bērnības, kā arī apzināt rudzu maizes popularitāti jauniešu vidū.

Arvien vairāk pieaugot dažādu citu maizes veidu un visdažādāko pārtikas produktu popularitātei, rudzu maizes – uzturvielām bagāta pārtikas produkta, kā arī citu veselīgu pārtikas produktu popularitāte un atpazīstamība samazinās. Rudzu rupjmaize ir uzturvielām bagāts Latvijai raksturīgs pārtikas produkts, tāpēc ir svarīgi jaunatni pieradināt to uzturā lietot jau no bērnības. Pilotprojekta laikā bērni un jaunieši tiks iepazīstināti ar rudzu maizes garšu, izskatu un tās vērtību ikdienas uzturā. Dažādu aktivitāšu ietvaros projektā paredzēts aptvert vismaz 50 % no mērķauditorijas jeb 141 000 izglītojamo. Rudzu maizei, kas tiks dalīta izglītības iestādēs, būs noteiktas prasības, piemēram, maizei jābūt ražotai Latvijā, tai jābūt tradicionāli gatavotai ar plaucējumu un dabīgo ieraugu, tās sastāvā ir jābūt vismaz 80 % rudzu miltu, jābūt zemam sāls saturam u.c.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Šobrīd esam ceļā uz skolēnu ēdināšanas sistēmas būtiskām izmaiņām, lai uzlabotu skolēnu ēdināšanu izglītības iestādēs un skolēni ikdienā saņemtu pilnvērtīgāku un veselīgāku uzturu no vietējiem lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Tādēļ ir nepieciešams veicināt rudzu maizes kā nozīmīga un reģionam raksturīga, uzturvielām bagāta pārtikas produkta atpazīstamību un lietošanu uzturā jau no bērnības. Turklāt tas ne tikai radinās jaunatni pie veselīgāka ikdienas uztura, bet arī  dos vairāk iespēju realizēt savu produkciju lokālajā tirgū vietējiem lauksaimniecības un pārtikas ražotājiem. Zemkopības ministrijas līdz šim īstenotā populārā programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu ir apliecinājusi, ka bērnus un jauniešus var pieradināt ikdienā lietot veselīgu uzturu. Tagad pienācis laiks skolu jaunatni iepazīstināt ar rudzu rupjmaizi. Nav šaubu, ka jaunieši, kas skolā gadiem saņēmuši veselīgu uzturu, arī savā turpmākajā dzīvē izvēlēsies ikdienas uzturā lietot veselīgākus produktus. Tāpēc ir ļoti būtiski šo jaunatnei izglītības iestādēs ikdienā bez maksas pieejamo veselīgo produktu klāstu paplašināt.”

Zemkopības ministrija daudzu gadu garumā ar ES atbalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu Latvijas izglītības iestādēs īsteno programmu augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojusi lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū – jaunatne ikdienā skolās var bez maksas saņemt pienu vai piena produktus, augļus un dārzeņus. ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām Latvijā līdz 2023. gadam izdalīts vairāk nekā 44,8 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā 10,6 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada). Šīs programmas lielo popularitāti apliecina arī tas, ka tajā 2022./2023. mācību gadā iesaistījās 1372 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1317 iestādes, bet pienu – 1229 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus – 859 tonnas – 2022./2023. mācību gadā saņēma 270 073 audzēkņu (95% no mērķauditorijas), bet pienu – 2118 tonnas – saņēma 258 898 audzēkņu (91% no mērķauditorijas). Detalizēta informācija par programmu augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm ir pieejama tīmekļvietnē.