No 2025. gada 1. maija plānotas izmaiņas amonija nitrāta mēslošanas līdzekļu tranzītam un pārdošanai Latvijā

Valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Mēslošanas līdzekļu aprites likumā, lai noteiktu nosacījumu par detonācijnoturības testa nepieciešamību Latvijā tiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus.

Plānotie grozījumi likumā paredz, ka no 2025. gada 1. maija, kad šie grozījumi stāsies spēkā, Latvijā laižot brīvā apgrozībā vai caur Latviju vedot tranzītā amonija nitrāta mēslošanas līdzekļus ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%, tiem būs jābūt pievienotam detonācijnoturības testam.

Muitas iestādes amonija nitrāta mēslošanas līdzekļus, kuros slāpekļa saturs ir virs 28%, izlaidīs:

  • muitas procedūrā “tranzīta muitas procedūra”:
    • ja muitas deklarācijai būs pievienots detonācijnoturības tests vai tā kopija, ne vecāka par trim mēnešiem no testa veikšanas brīža;
  • muitas procedūrā “laišana brīvā apgrozībā”:
    • ja muitas deklarācijai būs pievienots detonācijnoturības tests vai tā kopija, ne vecāka par trim mēnešiem no testa veikšanas brīža,
    • ja būs pievienots Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) apliecinājums par detonācijnoturības testa atbilstību.

Šie plānotie grozījumi nozīmē, ka personām, kuras pieteiks muitas procedūru “tranzīta muitas procedūra” un “laišana brīvā apgrozībā” šādiem mēslošanas līdzekļiem, muitas deklarācijai būs jāpievieno nepieciešamais detonācijnoturības tests, kas atbilst nosacījumiem, vai tā kopija.

Piesakot šādiem mēslošanas līdzekļiem muitas procedūru “laišana brīvā apgrozībā”, papildus detonācijnoturības testam vai tā kopijai būs jāpievieno arī VAAD apliecinājums par detonācijnoturības testa atbilstību.

Savukārt amonija nitrāta mēslošanas līdzekļu ievedējiem no trešajām valstīm vismaz piecas darbadienas, bet ne agrāk kā 15 darbadienas pirms šo mēslošanas līdzekļu ievešanas Latvijā, būs jāiesniedz VAAD detonācijnoturības tests vai tā kopija. VAAD pārbaudīs detonācijnoturības testa atbilstību regulas 2019/1009 IV pielikuma prasībām un nosūtīs iesniedzējam un muitas iestādēm apliecinājumu par detonācijnoturības testa atbilstību vai neatbilstību.

Likumprojekts Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā vēl jāizskata Saeimai. Plānots, ka likums stāsies spēkā 2025. gada 1. maijā un pēc izsludināšanas tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija