Lauksaimniekiem atmaksās akcīzi arī par jūlijā iegādāto degvielu.

Lauksaimnieki saņems akcīzes nodokļa atmaksu arī par to šā gada jūlijā iegādāto dīzeļdegvielu, par kuru jau veikta samaksa, paredz valdības otrdien apstiprinātās izmaiņas akcīzes nodokļa par degvielu atmaksas kārtībā.

Lai saņemtu akcīzes nodokļa atmaksu, lauksaimniekiem līdz 2010.gada 31.augustam jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina dīzeļdegvielas iegādi. Procesu administrēs LAD un akcīzes nodokļa atmaksu budžeta apakšprogrammas "Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem" pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros veiks Valsts ieņēmumu dienests.

Tāpat valdība palielināja maksimālo zemes platību, par kuras apstrādāšanu var saņemt atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa. Līdz šim atmaksu varēja saņemt par maksimums 80 000 hektāru, bet turpmāk atbalstāmās platības apjomu noteiks, ņemot vērā nosacījumu, ka maksimālā zemes platība attiecīgajā saimnieciskajā gadā nevarēs pārsniegt kārtējā gadā vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto platību hektāros, kurai pieskaitīta meža vai purva zemes, kur kultivē dzērvenes vai mellenes.

Tādējādi LAD katru gadu noteiks nodokļa atbrīvojumam garantēto platību hektāros, saimnieciskajā gadā rēķinot 100 litru dīzeļdegvielas uz vienu hektāru, kā tas ir noteikts likumā par akcīzes nodokli, nevis aptuveni 70 litru, kā to varētu izdarīt, ja spēkā paliktu esošā kārtība.

Zemkopības ministrija norāda, ka uz akcīzes nodokļa atvieglojumiem pieteikušies par septiņiem tūkstošiem vairāk lauksaimnieku nekā iepriekš un maksimālais noteiktais hektāru apjoms, kam paredzēts akcīzes nodokļa atbrīvojums, pārsniegts par 400 000 hektāriem.

Neraugoties uz jaunās sistēmas stāšanos spēkā, arī turpmāk dīzeļdegvielu lauksaimnieki varēs iegādāties gan degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vietās, gan no akcīzes preču noliktavām.

Izmaiņas stāsies spēkā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Avots: delfi.lv