LAD piešķir 100 litru no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas uz vienu hektāru.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniekiem izsūtīti lēmumi par piešķirto dīzeļdegvielas gala limitu (100 litri uz atbilstošo lauksaimniecības zemes hektāru), kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Minētie 100 litri no akcīzes atbrīvotās dīzeļdegvielas piešķirti 2010./2011. saimnieciskajam gadam, t.i. no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Šobrīd degvielas tirdzniecību nodrošina aptuveni 270 degvielas uzpildes stacijas. To saraksts regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

LAD atgādina, ka pēc datu salīdzināšanas ar Valsts ieņēmumu dienestu un Lauksaimniecības datu centru, līdz 19.jūlijam tika piešķirts sākotnējais degvielas limits katram lauksaimniekam - 40 litri par hektāru.

 

Avots: lad.gov.lv