LV Lauku atbalsta dienests turpina atbalsta izmaksu par atdalītajiem maksājumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) turpina maksāt avansu par atdalītajiem papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) 70% apmērā.

Septembrī tiks uzsākti maksājumi vēl trīs atbalsta veidiem - atdalītajiem PVTM par laukaugu platībām (ALA) ar atbalsta likmi LVL 20.44 apmērā par hektāru. 70% avanss sastāda LVL 14.31 par hektāru. Tas ir vēsturiskais maksājums par 2009.gadā apstiprinātajām PVTM par laukaugu platībām.

Atdalītajiem PVTM par platībām (APL) atbalsta likme ir LVL 22.89 par hektāru. Septembrī izmaksājamais 70% avanss ir LVL 16.02 par hektāru. Tas ir vēsturiskais maksājums par 2006.gadā apstiprinātajām PVTM par laukaugu platībām vai 2006.gadā līgumā noteiktajām platībām ar kartupeļu cietes ražotāju.

LAD avansos septembrī izmaksās 20.80 miljonus latu no Latvijas budžeta finanšu līdzekļiem. Atbalsts tiks izmaksāts apmēram 30 tūkstošiem lauksaimnieku.

Avots: www.lad.lv