LV Pagarina augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības derīguma termiņu

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi grozījumu Ministru kabineta (MK) 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi", ko šodien, 26. februārī, apstiprināja valdība. Grozījums nepieciešams, lai pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) iegādei un lietošanai būtu nodrošināts spēkā esošs tiesiskais regulējums.


Noteikumi Nr. 950 reglamentē, ka līdz 2013. gada 1. janvārim pirmās un otrās reģistrācijas klases AAL atļauts lietot un iegādāties personām, kuras saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu, jo tika plānots, ka no 2013. gada 1. janvāra spēkā stāsies pavisam jauni apmācības noteikumi AAL lietošanā, iegādē, apmācībā un tirdzniecībā. Tomēr jauno noteikumu projekts „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību" patlaban vēl atrodas saskaņošanas stadijā, turklāt jauno noteikumu spēkā stāšanās laiks paredzēts 2013. gada 1. jūnijā.

Lai nodrošinātu personām laikā no 2013. gada 1. janvāra līdz 1. jūnijam likumīgu iespēju iegādāties pirmās un otrās reģistrācijas klases AAL, nepieciešams grozījums noteikumos Nr. 950, nosakot tiesības apmācītām personām izmantot vecās apliecības līdz jauno apmācību noteikumu spēkā stāšanas laikam. Turklāt apliecības, kuru derīguma termiņš ir ilgāks par 2013. gada 1. jūniju būs derīgas arī pēc minētā datuma - līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

 

Avots: www.saimnieks.lv