LV VAAD mudina informēt kaimiņus par kultūraugu miglošanu ar augu aizsardzības līdzekļiem

Patlaban kultūraugu attīstībā ir periods, kad visaktīvāk notiek dažādu augu kaitēkļu un slimību attīstība, kuru ierobežošanai lauksaimnieki lieto augu aizsardzības līdzekļus (AAL). Lai darbs nebūtu veltīgs un nerastos zaudējumus pašam lauksaimniekam un kaitējums kaimiņu saimniecībām vai apkārtējai videi un cilvēka veselībai, AAL jālieto pareizi un atbildīgi. Atbildīgas saimniekošanas pamatā ir savstarpēja sadarbība.

Par nepareizu AAL lietošanu ierosinātas divas administratīvā pārkāpuma lietas

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) arī šogad aktīvi veic AAL lietošanas noteikumu ievērošanas pārbaudes un reaģē uz iedzīvotāju sūdzībām.
Šogad no iedzīvotājiem saņemtas 34 sūdzības, no kurām vairums bijušas telefoniski. Jāsecina, ka lielākoties sūdzību cēlonis ir sadarbības trūkums un nesaprašanās kaimiņu starpā. Svarīgi ir kaimiņus savlaicīgi informēt par gaidāmo kultūraugu apstrādi un otrādi - par bišu dravas ievietošanu kultūraugu laukos, jo tikai savstarpēja sadarbība un atklāta abpusēja informācijas apmaiņa kliedēs satraukumu par nepareizu AAL lietošanu augu ziedēšanas periodā, kaitīgumu bitēm, apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Š.g. jūnijā VAAD ir ierosinātas divas administratīvo pārkāpumu lietas par nepareizu AAL lietošanu, tajā skaitā viena lieta ierosināta par AAL līdzekļu nokļūšanu blakus esošajā teritorijā, bet otrā gadījumā - par vēja ātruma neievērošanu, lietojot AAL.

VAAD atgādina, ka saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 102.2 pants par AAL lietošanas prasību pārkāpšanu var uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 5 līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām - no 10 līdz 500 latiem.

Nepieļaut atkāpes no instrukcijas

Pirmais un galvenais nosacījums ir lietot AAL tam paredzētajam mērķim un saskaņā ar marķējumā norādīto instrukciju. Par prasību ievērošanu ir atbildīgs ikviens AAL lietotājs, kā arī AAL lietošanas operators, tas ir, piemēram, traktorists.

AAL reģistrs ir pieejams VAAD mājaslapā. Šajā datubāzē iespējams atvērt un izlasīt ikviena AAL marķējumu un lietošanas instrukciju, tādejādi izvēlēties konkrētam gadījumam piemērotāko preparātu. Turpat ir iespējams atrast sev izdevīgāko AAL tirdzniecības vietu, datu bāzē ievadot attiecīgo novadu. AAL tirdzniecības vietā sertificēti pārdevēji sniegs konsultāciju par konkrētajiem AAL lietojumiem.

AAL lietošanu prasības noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi".

Avots: www.vaad.gov.lv