Apstiprinātas jaunas prasības profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Otrdien, 3. jūnijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība", tos papildinot ar integrētās augu aizsardzības pasākumiem, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte. Šo pasākumu mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību, vienlaikus veicot augu aizsardzību, kā arī mazināt lauksaimniecības atkarību no augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas.

Jaunie nosacījumi par integrētās augu aizsardzības pasākumiem attieksies uz audzētājiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, kā arī uz tiem lauksaimniekiem, kuri savās saimniecībās izmanto otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (profesionāļiem, kuriem ir izsniegtas apliecības par otrās klases AAL lietošanu). Noteikumi noteic, ka turpmāk visiem profesionālajiem AAL lietotājiem būs jāveic augsnes agroķīmiskā izpēte vai augsnes analīzes.

Noteikumi atceļ līdz šim MK noteikumos Nr. 1056 pastāvējušo prasību par mēslošanas plāna satura noteikšanu. Turpmāk mēslošanas plāna sastādīšana būs katra lauksaimnieka brīva izvēle. Saimniecībā arī būs jāizveido lauku uzskaites sistēma. Šajā uzskaitē būs jānorāda visi ar kultūraugu audzēšanu saistītie darbi.

Noteikumos veikti arī vairāki redakcionāli precizējumi.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.

Avots: www.agropols.lv