Akcīzes nodokļa atlaide visiem zemniekiem vienāda

Vai varat izskaidrot, kāpēc zemniekiem samazinājies akcīzes nodokļa atlaides apmērs par dīzeļdegvielu. Agrāk bija 100 litri par hektāru, bet tagad tikai par 80 litriem hektārā. Turklāt nekā nesaprotu, kāpēc arī pašlaik piešķirtais atšķiras, piemēram, maniem radiniekiem Dignājas pagastā nezin kāpēc tas ir lielāks nekā man. Irina Ivanova Ilūkstes novadā

Lauku atbalsta dienestā (LAD) paskaidro, ka atlaižu apmēri lauksaimniekiem neatšķiras, jo tie ir stingri noteikti. No akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielas apjomu piešķir, balstoties uz Ministru kabineta 2011. gada 3. maijā izdotajiem noteikumiem "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem". Noteikumi nosaka, kam un par ko piešķir atlaidi. Pēc iesniegumu saņemšanas LAD savukārt vērtē, vai konkrētajam lauksaimniekam pienākas no akcīzes nodokļa atbrīvotā degviela.

No 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam maksimālais kopējais dīzeļdegvielas apjoms, kuru atbrīvo no akcīzes nodokļa, ir 102 589 359 litri.

Kā paskaidro LAD pārstāve Kristīne Ilgaža, akcīzes nodokļa atlaide visiem lauksaimniekiem ir vienāda, proti, par vienādu dīzeļdegvielas daudzumu. Tie šogad ir 86,5 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru. Ivanovas kundze, iespējams, min tikai 80 litrus tāpēc, ka atlaidi piešķir pakāpeniski - līdz šā gada 29. oktobrim akcīzes nodokļa atlaide bija piešķirta par minētajiem 80 litriem, par atlikušajiem 6,5 litriem tā vēl jāsaņem," viņa saka.

LAD pārstāve atzīst, ka dažreiz klienta iesniegtie dati varot atšķirties no tiem, kas ir Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā, tāpēc tie tiek precizēti un laboti.

No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms vienam lauksaimniekam ik gadu atšķiras tāpēc, ka, pēc minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kopīgais litru apjoms tiek dalīts ar hektāru skaitu. Ja valstī pieaug hektāru skaits, tad proporcionāli samazinās no akcīzes nodokļa atbrīvoto litru daudzums.

Avots: www.la.lv