Vidējo un lielo lauku saimniecību skaits trijos gados pieaug par 18,8%

Latvijā vidējo un lielo lauku saimniecību skaits trijos gados pieaudzis par 18,8%, savukārt mazo saimniecību skaits sarucis par 3,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti.

Kopumā 2013.gadā Latvijā bija 81,8 tūkstoši lauku saimniecību, tajā skaitā 1,4 tūkstoši (2010.gadā - 1,1 tūkstotis) bija lielās lauku saimniecības, 6,8 tūkstoši (5,8 tūkstoši) - vidējās lauku saimniecības un 73,6 tūkstoši (76,5 tūkstoši) - mazās lauku saimniecības.

Statistikas pārvaldē norādīja, ka salīdzinājumā 2010.gadu kopējais saimniecību skaits Latvijā 2013.gadā ir sarucis par 1,9%, bet izmantotā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība pieaugusi par 4,5%, sasniedzot 1877,7 tūkstošus hektāru.

Vidējās un lielās lauku saimniecības 2013.gadā kopumā apsaimniekoja 1194,7 tūkstošus hektāru jeb 63,6% no visas izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kas ir par 17,7% vairāk nekā 2010. gadā, savukārt mazo saimniecību apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības veidoja 683 tūkstošus hektāru, kas ir par 12,6% mazāk.

Statistikas pārvaldē atzīmēja, ka lauku saimniecību vidējais lielums pieaudzis no 34,5 hektāriem 2010.gadā līdz 37,4 hektāriem 2013.gadā jeb par 8,4%. Salīdzinot ar 2010.gadu, vidēji vienā saimniecībā izmantotā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība pieaugusi par 1,5 hektāriem jeb 12%.

Tāpat salīdzinājumā ar 2010.gadu audzis lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā saimniecībā: vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā pērn audzēja 14 liellopus, tajā skaitā septiņas slaucamās govis, 29 cūkas, 25 aitas, sešas kazas un 231 mājputnu.

Salīdzinot ar 2010.gadu, Latvijā lauku saimniecību skaits, kas specializējušās piena lopkopībā, pieaudzis par 26,6%, sasniedzot 13 tūkstošus, augkopībā un lopkopībā - par 9,7%, sasniedzot 12,4 tūkstošus), bet laukkopībā - par 7%, sasniedzot 38 tūkstošus.

Statistikas pārvaldē atzīmēja, ka 2013.gadā 43,9% saimniecību ražoja lauksaimniecības produkciju pārdošanai, kas ir par 0,4% vairāk nekā 2010.gadā. Visu saražoto produkciju pārdeva tikai 3,3% saimniecību, bet 9,5% lauku saimniecību pārdeva līdz 25% no saražotās produkcijas.

Pērn 80,4 tūkstoši jeb 98,4% saimniecību piederēja vienai fiziskai personai, no tām 36,8 tūkstoši jeb 45,7% saimniecību īpašnieces bija sievietes. Savukārt 1,2 tūkstoši jeb 1,5% lauku saimniecību bija kopīpašuma saimniecības.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, pieaudzis lauku saimniecību vadītāju izglītības līmenis. Ja 2010.gadā 5,9% vadītāju bija augstākā lauksaimnieciskā izglītība, tad 2013.gadā tā bija 6,7% vadītāju. Vadītāju īpatsvars, kuriem ir tikai praktiska pieredze lauku darbos, ir samazinājies no 61,5% 2010.gadā līdz 58,4% 2013.gadā.

original

Avots: www.la.lv