Latvijā atkal pieaugušas zemes cenas

Pagājušā gada laikā piedzīvots kārtējais cenu kāpums lauksaimniecībā izmantojamai zemei.  Salīdzinājumā ar 2013. gadu Zemgalē un Vidzemē - par 20%, bet daudzviet Latgalē un Kurzemē - pat līdz 35%.

Pērn novados darījumu skaita ziņā lauksaimniecībā izmantojamās zemes, arī­dzan mežu tirgus bijis pats rosīgākais. Cenas cēlušās galvenokārt uz nosacīti lētāko un agrāk retāk pieprasīto zemes gabalu rēķina.

"Arco Real Estate" Jelgavas nodaļas nekustamo īpašumu vērtētāja Agita Teile atklāj, ka pērn daudzviet Zemgalē zeme nopirkta arī par krietni augstākām cenām. Piemēram, Bauskas un Rundāles novados zemes gabaliem līdz 10 hektāru platībā tā sasniegusi pat 7000 eiro par hektāru. Zemākas cenas bija vien grūti apstrādājamiem vai pa daļai aizaugušiem zemes gabaliem - 1600 līdz 2500 eiro par hektāru.

"Arco Real Estate" nekustamo īpašumu vērtētāja Rēzeknes pusē Aiga Stukle apliecina, ka pērn Latgalē zemes cenu lēciens bijis gana iespaidīgs. Vēl 2013. gadā cenas nepārsniedza vidēji 1000 līdz 1400 eiro par hektāru, bet pagājušajā gadā hektārs lētāk par 1400 eiro netika pārdots. Par ļoti labiem, iekoptiem zemes īpašumiem cena sasniedza pat 2000 eiro par hektāru. Piemēram, Gaigalavas un Bērzgales pagastos darījumos ar zemes gabaliem, lielākiem par 100 hektāriem, viena hektāra cena bija vidēji 1813 eiro.

Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC) Pierīgas lauku konsultāciju biroja vadītāja Kristīne Ragaine-Volnianko atzīst, ka finanšu institūcijas "Altum" atbalsts zemniekiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādē gan ir labs. Taču pircēji bieži nevar izpildīt "Altum" prasības, tāpēc ka tirgus piedāvājumā "tīras" lauksaimniecībā izmantojamas zemes ir maz, pārsvarā ir tādas, kurās daļu īpašuma aizņem mežs vai cits īpašuma veids. Taču "Altum", lemjot par kredītu piešķiršanu, prasa, lai meža vērtība nepārsniedz 30% no kopīgās šāda jaukta īpašuma iegādes vērtības. Tāpēc atliek šo zemi nomāt. Pēc speciālistu atzinuma, Latvijā zemes nomas cenas ir ļoti svārstīgas, galvenokārt tās ietekmē platību maksājumi un biogāzes ražotāji.

"Arco Real Estate" valdes pārstāvis un vērtētājs Māris Laukalējs spriež, ka zemes tirgū arī šis gads nebūs izņēmums - gada laikā cenas varētu celties vēl par 15 līdz 20%, galvenokārt uz agrāk retāk pieprasīto zemes gabalu rēķina.

original

Avots: www.la.lv