LAD: vēl 10 000 lauksaimnieku platību maksājumiem jāpiesakās elektroniski

Vēl 10 tūkstošiem lauksaimnieku šogad obligāti jāpiesakās platību maksājumiem elektroniski, pēc preses konferences par būtiskākajām izmaiņām lauksaimniekiem Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā pastāstīja Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš.

Viņš norādīja, ka no šā gada saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 hektāru un uz kurām attiecas zaļināšanas prasības, pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski ir obligāta. Līdz šim no apmēram 60 tūkstošiem saimniecību, kas pieteicās ES maksājumiem, pieteikumus elektroniski iesniedza nedaudz vairāk kā 8,5 tūkstoši saimniecību, savukārt pieteikumus elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) šogad būs jāiesniedz vēl aptuveni 10 tūkstošiem saimniecību.

"Tiem lauksaimniekiem, kas apsaimnieko aramzemi vairāk nekā 10 hektāru platībā, būs jāpiesakās elektroniski. (..) Tas nodrošina nekļūdainu pieteikuma iesniegšanu LAD. Ja nebūs ievērotas zaļināšanas prasības, tad sistēma parādīs, ka jums ir kļūda un jūs neizpildāt šo prasību," sacīja Krūmiņš. Savukārt pārējie lauksaimnieki, kuru aramzemes platība ir mazāka nekā 10 hektāru, varēs pieteikties atbalstam gan elektroniskā, gan papīra formātā.

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā visu nepieciešamo informāciju ir iespējams norādīt precīzi un, vadoties pēc ievadīto lauku platībām un lauksaimnieka norādītajiem kultūras kodiem, sistēma automātiski pārbaudīs, vai tiek ievēroti zaļināšanas nosacījumi. Tāpat, piesakot aramzemes laukus, lauksaimniekam būs iespēja pievienot ainavu elementus, piemēram, koku grupas vai laukmalas. Ievadītos datus sistēma automātiski pārbaudīs, un neatbilstību gadījumā lauksaimniekam sistēma parādīs paziņojumu, ka zaļināšanas prasības netiek izpildītas.

Krūmiņš arī prognozēja, ka lauksaimnieku pieteikšanās aktivitāte platību maksājumiem šogad varētu saglabāties iepriekšējā gada līmenī. "Es domāju, ka aktivitāte būs līdzīga kā [gadu] iepriekš, ka klientu skaits nebūs būtiski lielāks, bet apmēram tie paši 60, 65 tūkstoši klientu, jo ir tendence, ka gadu no gada apsaimniekotā platība pieaug, bet pieteikumu skaits samazinās, jo notiek saimniecību konsolidācija," sacīja LAD direktores vietnieks.

Viņš informēja, ka precīzs datums, kad lauksaimnieki šogad varēs sākt pieteikties atbalsta maksājumiem, vēl nav noteikts, savukārt pieteikšanās noslēgsies 15.maijā. Lauksaimnieki, kuri nepaspēs pieteikties vienotajiem platību maksājumiem līdz 15.maijam, atbalstam varēs pieteikties vēl 25 dienas, bet par katru novēloto pieteikuma iesniegšanas dienu, tiks piemērots 1% samazinājums no saņemamā atbalsta apmēra. Savukārt, ja būs nepieciešami kādi papildinājumi vai labojumi, tos varēs iesniegt vēl līdz 15.jūnijam.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis preses konferencē piektdien sacīja, ka LLKC sadarbībā ar Zemkopības ministriju un LAD līdz šim ir apmācījis 56 konsultantus visos Latvijas novados, pie kuriem lauksaimnieki pieteikumu noformēšanas neskaidrību gadījumā var vērsties ar jautājumiem.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs preses konferencē uzsvēra - ja lauksaimnieki atbalsta maksājumiem nepieteiksies elektroniskajā sistēmā, pastāv ļoti augsta iespējamība pieteikumu nepareizi noformēt un atbalstu nesaņemt. "Mēs esam saskārušies, ka ļoti cienījamos gados kundze atnāk un kabinetā raud, stāsta - "ministra kungs, jūs saprotiet, ko man tas nozīmē? Tie ir, teiksim, 1000 eiro, bet man tā ir šausmīgi liela nauda" (..) Arī ministrs neko nevar izdarīt, pateikt - maksājiet viņai tāpēc, ka viņa raud. Šobrīd pat ir tā, ka ievadīte dati tūlīt nonāk uz galda Briseles revidentiem, tā kā tos arī izlabot vairs reāli nevar. Tur ir kaut kādas iespējas kaut ko bišķi izlabot, bet tās ir ļoti minimālas," klāstīja Dūklavs.

Kā ziņots, zaļināšanas prasības paredz, ka lauksaimniekiem apsaimniekojamā platībā jāaudzē vismaz trīs dažādas kultūras, ievērojot kultūraugu dažādību, un vismaz 7% teritorijas jāatstāj atmatā ekoloģiskiem mērķiem.

Lauksaimnieki šogad varēs pieteikties vienotajam platību maksājumam (provizoriskā likme 58 eiro) un zaļināšanas maksājumam (provizoriskā likme 34 eiro).

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē ES Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.

Avots: www.la.lv