Kanādā kviešu sējumu platības pieaugs par 3,9 %

Kanādas Statistikas birojs (Statistics Canada) publicējis graudaugu kultūru sējumu platību prognozi 2015. gadam. Visu veida kviešu sējumu platības tiks paplašinātas par 3,9 % salīdzinājumā ar pagājušo gadu, līdz 24,8 miljoniem akru. Jāpiebilst, ka publicētā prognoze ir krietni augstāka nekā to gaidīja tirgus dalībnieki.

Cieto kviešu sējumu platības, pateicoties šīs kultūras augstajai cenai, tiks paplašinātas būtiski - par 15,8 % līdz 5,5 miljoniem akru.

Savukārt kanolas un sojas sējumu platības tiks samazinātas: kanolas līdz 19,4 miljoniem akru (- 4,5 %) un sojas līdz 5,4 miljoniem akru (- 3,4 %).

Avots: zol