LOSP: Valstij jāatļauj marķēto dīzeļdegvielu lietot saražotās produkcijas pārvadāšanai

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) vairākkārtēji ir uzsvērusi, ka marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām, taču ieviešot jauno sistēmu valdībai jācenšas maksimāli atbalstīt vietējos ražotājus ne tikai ar palielinātiem limitiem, bet jāmazina zemnieku saskatītie šķēršļi.

Daļa lauksaimnieku ir satraukušies, ka jaunā sistēma radīs grūtības saimniecībās, jo būs jāievieš papildus tvertnes marķētās dīzeļdegvielas uzglabāšanai, kas nepieciešams gadījumos, ja saimniecības darbos ir nepieciešams dīzeļdegvielu izmantot ne tikai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās, bet gan automobiļos, kas nepieciešami kravas pašpārvadājumiem.

Pašpārvadājumu kārtību nosaka Noteikumi Nr.327 - "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi".
Šobrīd uz pašpārvadājumiem attiecas šādas prasības:
1)    kravas autotransporta līdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz 6 tonnas vai kura pieļaujamā celtspēja, ieskaitot piekabes, pārsniedz 3,5 tonnas;
2)    atļauts veikt, ja konkrētajam autotransporta līdzeklim ir pašpārvadājumu sertifikāts, ko izsniegusi Autotransporta direkcija.

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: „LOSP kopīgi ar atbildīgajām institūcijām un Saeimas deputātiem ir uzsācis diskusiju, lai likumā Par akcīzes nodokli tiktu iestrādāta norma, ka marķēto dīzeļdegvielu lauksaimnieki varēs izmantot pašpārvadājumiem gan kravas auto ar pieļaujamo masu virs 3,5 tonnām, gan kravas auto ar svaru līdz 3,5 tonnām. Ir ļoti svarīgi, lai netiktu kropļota konkurence, atbalstot tikai lielo kravas auto īpašniekus, jo jāatbalsta arī augļkopjus un dārzeņkopjus, kuri savu saražoto produkciju pārvadā ar automašīnām līdz 3,5 tonnām un, arī varētu izmantot iekrāsoto dīzeļdegvielu."

Avots: www.losp.lv