Lai jaunieši pārņemtu saimniecības savā īpašumā — valsts piešķirs 40 000 eiro

Valdība otrdien noteikusi atbalstu 40 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā, ko piešķirt jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, portālu "la.lv" informēja Zemkopības ministrijas pārstāvji.

Šis ir noteikumu projekts, ko bija sagatavojusi Zemkopības ministrija, un kas noteiktu valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību. Maksājumu plānots izsniegt divās daļās.

"Atbalsts būtu piešķirams juridiskai vai fiziskai personai, kuras gada kopējais apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir vismaz 15 000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 eiro," skaidro ministrija.

Zemkopības ministrija cer, ka šis atbalsts veicinās jauniešus pārņemt lauku saimniecības savā īpašumā. "Piesaistot personas, kas ir jaunākas par 40 gadiem, lai veidotu jaunas lauku saimniecības vai pārņemtu jau esošās, tiks piesaistīts lauksaimniecības nozarei nepieciešamais darbaspēks ar jaunām zināšanām un prasmēm. Jauno īpašnieku vadības prasmes sekmēs jaunu ideju izmantošanu, lauku saimniecību efektivitātes un nozares konkurētspējas pieaugumu, kā arī ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu," uzskata ministrijā.

Visā plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" paredzētais kopējais publiskais finansējums ir 13 900 934 eiro.

Avots: www.la.lv