Lauksaimnieku tehnikas finansēšanai radīts jauns finanšu risinājums

Aizvadītais gads Latvijas lauksaimniekiem nesa ļoti bagātīgu ražu, un, pateicoties tam, daudziem zemniekiem izdevies gūt ienākumus investīcijām saimniecību attīstībai - gan lauksaimniecības tehnikas, gan zemes iegādei. Vienlaikus lauksaimniekiem rada bažas izmaiņas Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma saņemšanas kārtībā. Reaģējot uz to, kā arī ņemot vērā nozares attīstību un lauksaimniecības finanšu plūsmas specifiku, DNB līzings ir izstrādājis Latvijas lauksaimnieku aktuālajām vajadzībām piemērotu finanšu pakalpojumu - līzinga aizdevumu.

«Pēdējā laikā daudzus Latvijas lauksaimniekus ir satraukušas likumdošanas izmaiņas, kas saistās ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) investīciju projektu atmaksas kārtību gadījumos, ja tiek izmantots finanšu līzinga produkts. Mūsu klienti nereti ir pauduši bažas par finansējuma pieejamības samazināšanos, kā arī uzdevuši jautājumus par ES līdzfinansējuma saņemšanas kārtību,» skaidro DNB Līzinga centra vadītājs Krišjānis Znotiņš.

Finanšu līzinga konkurētspēja pēc šīm ES likumdošanas izmaiņām saistībā ar ELFLA investīcijas projektiem samazināsies. Ja lauksaimnieks sev nepieciešamo finansējumu iegūs, izmantojot finanšu līzingu, jaunā likumdošana paredz, ka zemniekam jānoslēdz līgums ar līzinga kompāniju un jāiesniedz investīciju projekts Lauku atbalsta dienestā (LAD). Kad LAD ir izvērtējis un apstiprinājis šo investīciju projektu, lauksaimnieks iesniedz LAD līzinga līgumu un maksājumu grafiku, un LAD visā līzinga termiņa laikā pārskaita lauksaimniekam finansējumu par izmaksām, kas jau ir radušās (faktiski samaksātajiem pamatsummas maksājumiem). Tātad - LAD līdzfinansējums tiek apgūts pakāpeniski (reizi ceturksnī) visa līzinga termiņa garumā (līdz pieciem gadiem). Piecu gadu uzraudzības periods, kura laikā īpašumtiesības nedrīkst tikt mainītas, tiek noteikts, sākot no brīža, kad pilnā apmērā segtas finanšu līzinga saistības.

Noslēdzot līzinga līgumu ar DNB līzingu un saņemot LAD līdzfinansējumu, klientam tāpat kā līdz šim pārskaitīs visu līdzfinansējuma summu vienā reizē pēc objekta iegādes un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Būtiskākā atšķirība salīdzinājumā ar finanšu līzingu ir tā, ka līzinga aizdevuma gadījumā īpašumtiesības pieder lauksaimniekam, savukārt līzinga pozīcijas tiek nodrošinātas ar komercķīlu uz noteikto objektu.

Avots: www.db.lv