Šķēršļi raundapa tirdzniecībai

Jau divas reizes pēdējā mirklī Eiropas Komisija (EK) ir atcēlusi balsojumu par glifosātu saturošā augu aizsardzības līdzekļa jeb tautā sauktā raundapa tirdzniecības licences pagarināšanu. Glifosāta ražotājiem jāiesniedz Eiropas Komisijai pētījumi, ka šis herbicīds ir pilnīgi drošs veselībai.

Visas Eiropas Savienības valstis pārstāvošā EK Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības patstāvīgās komisijas ekspertu grupa balsojumu atcēla, jo Vācija atturējās, bet Francija un Itālija bija pret to, ka šo herbicīdu ļauj tirgot vēl deviņus gadus, pastāstīja Zemkopības ministrijas padotības iestādes Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktors ķīmiķis Vents Ezers, kas pārstāv Latviju EK izveidotajā darba grupā. Latvijai, Lietuvai un Igaunijai nav iebildumu, ka raundapa licence tiek pagarināta, turpretī Vācijas, Francijas un Itālijas pārstāvji uzskata, ka balsošana nevar notikt, kamēr Eiropas Ķimikāliju aģentūra nebūs ziņojusi par glifosāta bīstamību. Aģentūrai šis ziņojums ir jāsagatavo līdz 2017. gada beigām. Kā informēja V. Ezers, valstu pārstāvji par šo priekšlikumu balsos, visticamāk, jūnijā, bet glifosāta tirgošanas licence varētu tikt pagarināta līdz brīdim, kamēr tiks sagatavots pieminētais ziņojums.

EK glifosāta jautājumā balstās uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu, ka glifosātu saturošie preparāti nav kaitīgi. Bet šis viedoklis ir pretrunā Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā vēža pētniecības aģentūras secinājumiem par glifosāta kaitīgo ietekmi uz veselību. Interneta izdevums politico.eu informē, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi kopš tā laika kritizē neatkarīgi zinātnieki. To kritizē arī par to, ka tā savu glifosātu saturošo preparātu novērtējumu balsta uz nepublicētiem industrijas finansētiem pētījumiem.

Arī Eiropas Parlamenta deputāti aicina EK nodrošināt neatkarīgu pārskatu par glifosāta vispārējo kaitīgumu, kā arī klasifikāciju, kas balstīta ne tikai uz informāciju par tā kancerogenitāti, bet arī tā iespējamo graujošo ietekmi uz hormonālo sistēmu.

EK ir lūgusi glifosāta ražotājiem līdz 2016. gada 1. augustam apkopot pētījumus, kas apstiprina, ka glifosāts nerada endokrīnās sistēmas traucējumus. Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra glifosātu saturošos preparātus ir klasificējusi kā "iespējami kancerogēnus", kas ietekmē endokrīno sistēmu. "Greenpeace" ir lūgusi EK nekavējoties ierobežot glifosāta lietošanu mazdārziņos, publiskos parkos, gar ceļmalām un dzelzceļiem, kā arī apstrādāt pārtikas kultūraugus pirms ražas novākšanas. Šādu pozīciju paudusi arī Latvijas Ārstu biedrība un vides organizācijas.

Avots: www.la.lv