Sāpju nauda jau kontos. Izmaksātas visas kompensācijas plūdos cietušajiem zemniekiem

Kompensācijas par lietavās un plūdos bojā gājušajiem sējumiem - kopumā 14,87 miljoni eiro, cietušajām saimniecībām jau ir izmaksāti, portālu laukos.lv informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

"Visi maksājumi par visu summu ir veikti pirmdien un otrdien. Atkarībā no saņēmēja bankas tuvākajās dienās visi būs saņēmuši kompensācijas," norādīja LAD pārstāvji.

Kā ziņots, kompensācijas par plūdu postījumiem tiek izmaksātas no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kopumā tās saņems 2933 klienti, savukārt vidēji viena saimniecība par plūdu postījumiem saņems 5070 eiro.

Tāpat LAD informē, ka no 16.oktobra ir sāktas vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansu izmaksas.

Vienotā platības maksājuma avansi uz 1.novembri ir izmaksāti vairāk kā 85% klientu.

Kopumā oktobrī izmaksāta 95 miljoni eiro liela atbalsta summa, kas, salīdzinot ar pagājušā gada oktobri, ir palielinājusies par 68%.

Avansa maksājuma atlikušo daļu plānots izmaksāt līdz šā gada beigām.

No 1.novembra tiks izmaksāts bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avanss, bet decembrī atbalsta maksājums par zaļināšanu.

Tiešmaksājumu finansējums 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14%, un provizoriskā atbalsta likme ir aptuveni 68 eiro par vienu hektāru (avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., 47 eiro/ha), kas, aprēķinot gala maksājumu, tiek koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.

Plašāka informācija par izmaksu grafiku un likmēm ir skatāma dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē "Atbalsta likmes un izmaksas termiņi".

Avots: www.la.lv