Kvieša un rapša tirgus Lielbritānijā iepriekšējā nedēļā

KVIESIS

Lielbritānijā tiek celtas 2 bioetanola rūpnīcas. Ensus uzsāks darbu 2010.gada sākumā un izmantos 1.2 milj.t. kviešus gadā, Vivergo rūpnīca uzsāks darbu mazliet vēlāk. Prognozēts , ka abas rūpnīcas izmantos 19% vietējā kvieša un ar laiku varētu padarīt Lielbritāniju par importētājvalsti (patreiz Lielbritānija daļu graudu eksportē).  Rabobanka paziņojusi, ka bioetanola ražošanā izmantojamo graudu daudzums  varētu pieaugt no 5.63 milj.t. 2008/2009 uz 9.06 milj.t 2009/2010. Prognozes priecē, tomēr patreiz tirgū ir 2 milj.t pārpalikums (eksportējamais apjoms). Vidējā ražība kviesim Liebritānijā 7.9 t/ha, kas ir par 5% mazāk nekā pērn.

RAPSIS

Pagājušo nedēļ rapša cena Lielbritānijas tirgū pakāpās, galvenokārt ārējo tirgu ietekmē. Vecā rapša cena pakāpās par 6 £. Īstermiņā prognozē, ka valūtas svārstības un naftas cenas noteiks virzienu eļļas kultūru cenām.