Piedalies diskusijā par Eiropas KLP līdz 3. jūnijam!

Mēs visi ar lielām cerībām gaidām jauno reformēto ES lauksaimniecības politiku, kura nodrošinātu mums līdzvērtīgus tiešos maksājumus ar veco dalībvalstu zemniekiem. Lai mūsu cerības piepildītos ir īstais brīdis, katram pielikt savu artavu.
Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs  ir nācis klajā ar publisku diskusiju par to, kādu ES lauku politiku tās iedzīvotāji grib pēc 2013. gada

Diskusijai ir izvirzīti šādi jautājumi:
1) Kāpēc vajadzīga kopējā Eiropas lauksaimniecības politika?
2) Ko iedzīvotāji gaida no lauksaimniecības nozares?
3) Kāpēc vajadzīga KLP reforma?
4) Kas vēl būtu vajadzīgs, lai nākotnē pilnveidotu KLP?

Diskusijas mājas lapa - http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_lv.htm
Diskusijā var piedalīties ikviens iedzīvotājs, ne tikai lauksaimnieki (tā ka informējiet arī savus radus, draugus, kaimiņus).
Šī mājas lapa būs atvērta līdz jūnija sākumam. Gadījumā, ja Jums nav pieejams dators vai internets, tad aicinām zvanīt uz biedrības ''Zemnieku saeima'' biroju tel. nr. 67027044 un izteikt savu viedokli mutiski, un mēs to Jūsu vārdā pievienosim diskusijai!
Diskusijas rezultātus apstrādās neatkarīga organizācija. Eiropas Komisija 2010. gada jūlijā īpašā konferencē informēs par atklātās diskusijas rezultātiem. Komisija cer šādi gūt idejas, ko iestrādāt savā paziņojumā par KLP laika posmam pēc 2013. gada.
Lūgums, nebūt pasīviem, jo pašreiz diskusijā savu viedokli ir pauduši TIKAI 26 no Latvijas, un daudzi simti Francijas, Polijas Spānijas, Itālijas un citu valstu pārstāvji!

Šī, kaut neliela, bet tomēr ir visu mūsu iespēja! Ja mēs to neizmantosim, tad 2013. gadā varēsim tikai paši sevi vainot, tajā, ka jaunā lauksaimniecības politika neatspoguļo mūsu vēlmes!

 

Avots: zemniekusaeima.lv