No 1. jūlija dīzeļdegviela lauksaimniekiem bez akcīzes nodokļa

Sākot ar šā gada 1. jūliju stāsies spēkā jauna sistēma, kas paredz lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par iegādāto dīzeļdegvielu, informēja Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska. Līdz ar to lauksaimniecības produkcijas ražotāji varēs iegādāties dīzeļdegvielu no akcīzes preču noliktavām un degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietām bez akcīzes nodokļa.

Šā gada 12. maijā valdība apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes vai mellenes". Saskaņā ar šiem noteikumiem turpmāk vienā saimnieciskajā gadā, tas ir, no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam, lauksaimniekiem tiks rēķināts dīzeļdegvielas izmantojums 100 litru par katru lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto un apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī par tādu meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes.

Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par patstāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu, šajās platībās jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalstam apstiprināto hektāru. Liellopu vienības tiks noteiktas atbilstoši valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datiem pēc stāvokļa saimniecībā uz attiecīgā gada 1. jūniju.

Lai šogad varētu pāriet uz jaunu sistēmu un lauksaimnieki savlaicīgi saņemtu dīzeļdegvielas daudzumu, kam piemērots atbrīvojums no akcīzes nodokļa, Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības pārvaldes uzsākušas iesniegumu pieņemšanu par 2010./2011. saimniecisko gadu. Iesniegumus no lauksaimniecības produkcijas ražotājam LAD pieņems līdz 5. jūlijam. Šo dokumentu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Iesnieguma veidlapu formas atrodamas arī LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv  sadaļā "Akcīzes degviela".

Saskaņā ar pāreju uz jauno sistēmu LAD lēmumus par 2010./2011. saimniecisko gadu pieņems šādā kārtībā: līdz 2010. gada 19. jūlijam - par dīzeļdegvielas piešķiršanu 40 litru apmērā uz platības hektāru; līdz 2010. gada 15. augustam - par šajā saimnieciskajā gadā atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu.

Jaunā sistēma paredz būtiskus administratīvus atvieglojumus lauksaimniekiem, jo iegādājoties dīzeļdegvielu nebūs jākrāj samaksu un darījumu apliecinošie dokumenti par dīzeļdegvielas iegādi, kā arī nevajadzēs pašvaldības izziņu par apsaimniekotās (īpašumā, nomā vai lietošanā esošās) zemes hektāriem. Tāpat arī nebūs jāgaida akcīzes nodokļa atmaksa no Valsts ieņēmuma dienesta (VID).

Turpmāk arī nebūs nepieciešama atsevišķa budžeta apakšprogramma, paredzot finanšu līdzekļus akcīzes nodokļa atmaksai lauksaimniekiem par iegādāto dīzeļdegvielu. Tas vērtējams kā nozīmīgs ieguvums valstiskā līmenī.

Neskatoties uz jaunās sistēmas stāšanos spēkā, arī turpmāk dīzeļdegvielu lauksaimnieki varēs iegādāties gan degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vietās, gan no akcīzes preču noliktavām. Tas nodrošinās iespēju iegādāties arī nelielu dīzeļdegvielas daudzumu atbilstoši lauksaimnieka rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem.

S. Lazovska atgādina, ka līdz šā gada 30. jūnijam darbojas esošā akcīzes nodokļa atmaksas sistēma, kuru administrē VID. Līdz ar to par šā gada 1. pusgadā iegādāto dīzeļdegvielu, kas nopirkta līdz 30. jūnijam un par kuru veikta arī samaksa VID, jāiesniedz pieprasījums par nodokļa atmaksu līdz šā gada 15. jūlijam. Savukārt akcīzes nodokli VID atmaksās līdz šā gada 15. augustam.

 

Avots: agropols.lv