LV Seminārs: Laukaugu selekcija Latvijā: šodien ar skatu rītdienā

Lauksaimniekiem, augkopības speciālistiem, ZM un sabiedrisko organizāciju darbiniekiem, selekcionāriem, visiem, kuri ieinteresēti Latvijas laukaugu selekcionāru devumā:

„ Laukaugu selekcija Latvijā: šodien ar skatu rītdienā"

(Ieskats par paveikto 2012. un plānoto 2013. gadā valsts atbalstu lauksaimniecībai subsīdiju sadaļā 3.5. „ Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai")

Darba kārtība:

1) Graudaugu selekcijas :

a. Ziemas kviešu selekcijas virzieni un darba metodes Latvijā (Stendes GSI Mg.lauks.Vija Strazdiņa)

b. Vasaras miežu selekcija Stendē: darba rezultāti un citi aktuāli pētījumi (Stendes GSI Dr.agr. Māra Bleidere)

c. Rudzu šķirnes dažādiem audzēšanas apstākļiem (Priekuļu Mg.lauks.Aina Kokare)

2) Kartupeļu šķirnes atšķirīgām saimniekošanas sistēmām un dažādām patērētāju pasībām (Priekuļu LSI Dr.agr.Ilze Skrabule)

3) Zālaugu selekcijas LLU ZZI: šodien un turpmāk plānotais (LLU ZZI Dr.agr. Aldis Jansons)

4) Diskusija: Jaunumi laukaugu selekcijā un citās pētījumu jomās 2013. gadā (vada Stendes GSI Dr.agr. Sanita Zute )

Norises vieta: ZM 314. telpa

Laiks : 27. februāris, no plkst. 10.30 līdz 12.00

Papildus informācija:

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta

Selekcijas nodaļas vadošā pētniece

m.t.29265347

Avots: www.zemniekusaeima.lv