LV Graudaugu ražas rekords Latvijā: pērn pirmo reizi pārsniegti 2 miljoni tonnu

2012.gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē iegūtā graudu kopraža sasniedza 2,1 miljonu tonnu, graudaugu ražībai pieaugot līdz 37 centneriem no viena hektāra. Kopievākums pārsniedza 2011.gada ražu par 712 500 tonnām jeb 50,5%, liecina Centrālās statistikas dati.

2012.gadā ar graudaugiem apsēta lielākā platība pēdējo 18 gadu laikā - 574,6 tūkstoši hektāru, kas ir par 48 000 hektāru jeb 9,1% vairāk nekā 2011.gadā. Graudaugu sējumu īpatsvars sējumu kopplatībā 2012.gadā bija 51,2%.

Ziemāju sējumu platības, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugušas par 67 800 hektāriem jeb 27,9%, tai skaitā ziemas kviešu - par 57 100 hektāriem jeb 28,4%, rudzu - par 8 600 hektāriem jeb 30,7%.

Vasarāju graudaugu kultūru platība samazinājās par 19 800 hektāriem jeb 7%.

Lielākais īpatsvars graudu kopievākumā bija ziemas kviešiem - 57,5%. 2012.gadā to vidējai ražībai no viena hektāra sasniedzot 47,3 centnerus, ievākta kopraža 1,2 miljoni tonnu, kas ir par 602 600 tonnām jeb 97,4% vairāk nekā 2011.gadā.

2012.gadā kopumā tika iepirkti 1,712 miljoni tonnu Latvijā izaudzēto graudu, kas ir par 650 300 tonnām jeb 61,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 83,4% no iepirkto graudu apjoma bija kvieši, to iepirkums pieaudzis par 563 900 tonnām jeb 65,3%, tai skaitā pārtikas kviešu - par 289 500 tonnām jeb 47,6%.

2012.gadā iepirkts par 70 200 tonnu jeb 2,2 reizes vairāk rudzu nekā iepriekšējā gadā, tai skaitā pārtikas rudzu - par 74 700 tonnu jeb 2,9 reizes vairāk.

Graudu vidējās iepirkuma cenas turpināja kāpt, ko ietekmēja joprojām augstās graudu cenas pasaules biržās. 2012.gadā vidējās graudu iepirkuma cenas pieaugušas no 134,7 latiem par tonnu 2011.gadā līdz 145,62 latiem par tonnu 2012.gadā.

Graudu kopraža, iepirkums un vidējā iepirkuma cena:

original

Avots: www.delfi.lv