IGC: 2013/14. mārketinga gadā pasaulē būtiski pieaugs miežu sējumu platības

Šogad populārāka kļūs miežu audzēšana. Starptautiskās Graudu padomes (IGC) pēdējās atskaites dati liecina, ka šīs kultūras sējumu platības pasaulē 2013/14. mārketinga gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugs par 700 tūkst.ha, sasniedzot 53,1 milj.ha. Miežu sējumu platības tiks palielinātas ziemeļu puslodē. Ukrainā tās pieaugs līdz 4 milj.ha, Eiropas Savienības valstīs - līdz 12,4 milj.ha. Kanādā miežu sējumu platības tiks palielinātas par 200 tūkst.ha līdz 3,2 milj.ha.

Avots: grainboard