LV Lauksaimniecības kultūru sējumu platības un ražas Latvijā 2012. gadā

*) – provizoriskie dati

Avots: www.mezi.lv