LV Sandra Kalniete: lauksaimniecības reforma tuvojas nobeigumam

Kopš aprīļa vidus ir sākušās sarunas starp Eiropas Parlamenta (EP), Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes pārstāvjiem (trialogs) par Kopīgās lauksaimniecības (KLP) reformas galīgo variantu.

EP Lauksaimniecības komitejas deputāte Sandra Kalniete komentē sarežģīto sarunu gaitu: "Tas ir pēdējais solis, lai reformu apstiprinātu.

Atgādināšu, ka katra no institūcijām piedāvā Latvijai atšķirīgu tiešmaksājumu pieaugumu. Eiropas Komisijas piedāvājums nosaka, ka septiņos gados mūsu zemnieki maksājumos saņemtu ap 1,4 miljardiem eiro, ES Padome - ap 1,7 miljardiem eiro, bet Eiropas Parlaments - ap 1,9 miljardiem eiro. Bez šiem līdzekļiem vēl KLP ietvaros Latvijai tiks piešķirti ap 900 miljoniem eiro lauku attīstības sadaļā.

Kādas ir izredzes, ka sarunās starp institūcijām maksājumu jautājumā tiks atbalstīts Parlamenta piedāvājums, kas Latvijas zemniekiem ir visizdevīgākais?

Droši prognozēt, protams, nav iespējams, bet aizvadīto gadu laikā mēs esam daudz darījuši, lai ES institūcijās saprastu, ka reforma nav īstenojama bez Baltijas valstu tiešmaksājumu būtiskas izlīdzināšanas.

Trialoga sarunās par KLP reformu EP pārstāv seši deputāti, kas pēc mana ielūguma ir viesojušies Latvijā un labi saprot mūsu problēmu.

Vēlos pateikt paldies tiem zemniekiem, kuri ziedoja savu laiku, lai šos deputātus uzņemtu savā saimniecībā un pastāstītu par to, kas viņiem svarīgs nākotnē.

Sarunas ir sarežģītas, un sākotnēji tika prognozēts, ka tās noslēgsies jūnijā, bet patlaban jau pieļauj, ka tās varētu ieilgt līdz pat rudenim.

Mūsu interesēs ir, lai vienošanās tiktu panākta jūnijā un lai KLP reformas ieviešana neaizkavētos vēl par pusgadu.

Lai arī kāds būtu sarunu iznākums, ir skaidrs, ka Latvijas laukiem būs pieejami ievērojami līdzekļi un tikai no mums būs atkarīgs, cik prasmīgi sev dotās iespējas mācēsim izmantot, lai attīstītu Latvijas reģionus un radītu jaunas darba vietas ar pieklājīgu atalgojumu."

Avots: www.la.lv