Smidzinātāju pārbaudes pakalpojums pieejams VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Smidzinātāju pārbaudes ir būtiskas ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai. Tā tehniskais stāvoklis tieši ietekmē izsmidzināto augu aizsardzības līdzekļu daudzumu un kvalitāti, kas veido ietekmi ne tikai uz apsmidzināto kultūraugu, bet arī apkārt esošo vidi.

Smidzinātāju pārbaudes pakalpojums ir aktuāls visiem, kuri izmanto smidzināšanas tehniku, jo ar 2013. gada 1. janvāri ir spēkā MK noteikumi Nr. 491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām", kuri nosaka prasības augu aizsardzības līdzekļu iekārtām, pārbaudes norisi un uzraudzību.

Noteikumi paredz, ka līdz 2016. gada beigām Latvijā jāpārbauda visi funkcionējošie smidzinātāji, izņemot rokas lietošanas iekārtas un smidzinātājus, kas pārnēsājami uz muguras. Tas paaugstinās augu aizsardzības efektivitāti un darba drošību lauksaimniecības jomā, un samazinās vides piesārņošanas risku, kas saistīts ar šo iekārtu izmantošanu.

Smidzinātāju pārbaudīšanas uzraudzību un iekārtu lietošanas uzraudzību veiks Valsts augu aizsardzības dienests.

Smidzinātāju tehniskais stāvoklis tieši ietekmē izsmidzināto augu aizsardzības līdzekļu (ALL) daudzumu un kvalitāti, kas veido ietekmi ne tikai uz apsmidzināto kultūraugu, bet arī apkārtējo vidi.

Sertifikācijas un testēšanas centrs eksperts Ilmārs Zaķis norāda, ka smidzinātāju pārbaudēm būs vairāki ieguvumi:

- tiks sasniegts sākotnējais mērķis - efektīvāka un saudzīgāka AAL izmantošana, pareizas devas izsmidzināšana, kas rezultātā dos AAL un naudas ekonomiju;

- darbaspējīgs un atbilstošs smidzinātāja tehniskais stāvoklis. Īpaši tas ir svarīgi, pērkot lietotu smidzinātāju vai to nomājot. Šādās reizēs pārbaudes uzlīme var būt labs pamats kvalitatīva smidzinātāja izvēlei.

Sertifikācijas un testēšanas centrs eksperts smidzinātāju pārbaudi veiks izbraukumā pie klienta vai Priekuļos, Dārza ielā 12.

Detalizēta informācija par smidzinātāju pārbaudes pakalpojumiem pieejama mājas lapā www.stc.lv, tālrunis: +37120260099, e-pasts: mb.eksperts@stc.lv.

STC ir profesionāla un kompetenta speciālistu komanda mašīniekārtu, traktortehnikas un bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijā, dažādu iekārtu un vides parametru testēšanā, ūdens skaitītāju un smidzinātāju inspicēšanā.

Sertifikācijas un testēšanas centra inspicēšanas institūcija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 standartam.

Avots: www.saimnieks.lv