Lauksaimniecības zemes iegādei piešķirti aizdevumi 18,2 miljonu eiro apmērā

VAS Lauku attīstības fonds līdz maija beigām ir pieņēmis lēmumu par 378 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 18,2 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, informē Zemkopības ministrija.

Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 10 tūkstošus hektāru lauksaimniecības zemes. Iegādājamās zemes platības vidējā tirgus vērtība ir 1820 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Programmas līdzekļi lauksaimniekiem būs pieejami līdz šā gada 30. jūnijam.

Apstiprināto aizdevumu summa ir no 2846 eiro līdz 330 tūkstošiem eiro (par 142,3 tūkstošiem eiro un vairāk ir apstiprināti kopā 18 aizdevumi).

Aizdevuma termiņi ir robežās no 1,5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš - 15,9 gadi.

Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības - atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, tās ir mikrosaimniecības. 276 saimniecībās (no 326) strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 13 saimniecībās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu. 

Avots: www.db.lv