Zemei jāatrod īstais pircējs

Vai tas tiesa, ka no šā gada 1. jūlija, pārdodot lauku zemi, pārdevējam nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis?  
Alvīne Poriņa Rīgā

Jā, tas tiesa. Svaigākie likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" grozījumi nosaka, ka no šā gada 1. jūlija ar nodokli neapliek pārdevēja ienākumus, ja lauksaimnieciski izmantojamu zemi nopērk zemnieku saimniecības īpašnieks, Uzņēmumu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība, individuālais komersants, zemnieku saimniecība, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs.

Pircējam vismaz vienā no pēdējiem trim gadiem vairāk nekā puse no ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 2845,74 eiro gadā, jābūt ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības vai arī viņam jāsaņem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta maksājumi lauksaimniecībai un lauku attīstībai kā jaunajam lauksaimniekam. Agrāk šīs likumā minētās un vēl vairākas citas prasības skāra arī zemes pārdevēju, no 1. jūlija - tikai pircēju.

Pašlaik likumā ierakstītie īpašie noteikumi ienākuma noteikšanai no lauksaimnieciski izmantojamās zemes vai lauksaimniecības uzņēmuma pārdošanas ir spēkā līdz 2016. gada 1. jūlijam. Tātad būs izdevīgāk pārdot zemi zemniekam.

Ja zemi nopērk kāds cits, tad pārdevējam tomēr jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. To rēķina 15% apmērā no zemes iegādes vērtības un pārdevēja noteiktās cenas starpības. Nodoklis nav jāmaksā, ja īpašnieks pārdod lētāk, nekā to agrāk iegādājies. Bet, tā kā zemes vērtība tirgū augusi un arvien aug, diezin vai daudz būs tādu dīvaiņu, kuri gribētu kaut ko pārdot lētāk.

Vēl lauksaimnieciski izmantojamās zemes pārdevējiem jāņem vērā, ka nule, 3. jūlijā, Saeimā pieņemti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". No 2014. gada 1. novembra lauksaimnieciski izmantojamās zemes pircējiem - fiziskām personām, kuras gribētu nopirkt par 10 hektāriem lielākus zemes īpašumus, būs spēkā vairākas jaunas prasības. Lai nopirktu zemi, cita starpā viņiem prasīs lauksaimniecisku vai ar nozari saistītu izglītību, vismaz trīs gadu ilgu darba pieredzi lauksaimniecībā, apņemšanos iegādāto zemi turpmākos trīs gadus izmantot lauksaimniecībā. Zemes pircējiem - juridiskām personām likumā noteiktas līdzīgas prasības. Bet tās jau tad skartu visas tās juridiskās personas (tostarp biedrības un nodibinājumus), kuras gribētu nopirkt par pieciem hektāriem lielākus zemes gabalus.

Avots: www.la.lv