Kanādā palielināti kanolas un sojas ražas vērtējumi

Agriculture and Agri - Food Canada palielinājusi kanolas ražas vērtējumu valstī 2014/15. mārketinga gadam no 13,9 milj.t līdz 14,1 milj.t. Salīdzinot ar iepriekšējā mārketinga gadā sasniegtajiem 18 milj.t, ražas apjoms saruks par 3,9 milj.t.

Kanolas eksporta prognoze palikusi nemainīga - 8,4 milj.t. Pagājušajā mārketinga gadā Kanāda eksportēja 9,1 milj.t šīs eļļas kultūras.

Agriculture and Agri - Food Canada palielināja arī sojas ražas vērtējumu - par 0,1 milj.t līdz 6 milj.t. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ražas apjoms pieaugs par 0,6 milj.t. Sojas eksporta prognoze nav mainīta - 4,2 milj.t. Salīdzinot ar iepriekšējo mārketinga gadu eksports palielināsies arī par 0,6 milj.t.

Avots: oilword