Francijā graudaugu sējumu platības pieaugs par 2 %

Francijas Lauksaimniecības ministrija publicējusi graudaugu un eļļas kultūru sējumu platību prognozi 2015. gadam. Graudaugu kultūru sējumu platību prognoze 2015. gadam tika palielināta līdz 7,1 milj.t (2014. gada rādītājs - 7 milj.t; pēdējo 5 gadu vidējais rādītājs - 6,9 milj.t). Ar mīkstajiem ziemas kviešiem apsēti 5,1 (5; 4,9) milj.ha, ar miežiem - 1,3 (1,2; 1,1) milj.ha.

Pateicoties cieto kviešu augstajām cenām šī gada rudens mēnešos, lauksaimnieki palielināja šīs kultūras sējumu platības rudens sējas laikā no 281 tūkst.ha līdz 309 tūkst.ha. Tai pat laikā ziemas cieto kviešu sējumu platību apjoms joprojām ir mazāks nekā vidēji pēdējos piecos gados - 387 tūkst.ha.

Ziemas rapša sējumu platības palikušas iepriekšējo gadu līmenī - 1,5 (1,5; 1,5) milj.ha.

Avots: zol