Lauksaimnieku degvielu krāsos dzeltenu. Jauno kārtību skaidro ZM speciāliste

No nākamā saimnieciskā gada būtiski mainīsies bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanas kārtība - turpmāk tā būs marķēta, daudzums diferencēts atkarībā no nozares un būs jāmaksā minimālā akcīzes nodokļa likme, žurnālam "Agro Tops" skaidro Zemkopības ministrijas (ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Biruta Ingiļāvičute.

- Vai ir zināms, cik litru bezakcīzes degvielas lauksaimnieki saņems 2015./2016. saimnieciskajā gadā?
- Zemkopības ministrijas sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādātie grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" ļoti būtiski mainīs sistēmu, kādā veidā lauksaimniekiem piešķir bezakcīzes dīzeļdegvielu. Likumprojektā ir paredzēts, ka dīzeļdegviela būs iekrāsota, tas ir, marķēta. Šo degvielu drīkstēs lietot tikai lauksaimniecības traktortehnikā un pašgājējmašīnās. Tas nozīmē, ka arī labība no lauka būs jānoved ar traktoru, akcizēto degvielu nevarēs liet kravas autotransportā.
Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, arī Latvijā obligāti jāmaksā minimālā akcīzes nodokļa likme - 21 eiro par 1000 litriem. No pilnās akcīzes nodokļa likmes, kas ir 332,95 eiro par 1000 litriem, lauksaimnieki maksās tikai 21 eiro par 1000 litriem dīzeļdegvielas. Jāņem vērā tas, ka par šo likumprojektu vēl lems Saeima un varam vēl sagaidīt izmaiņas.

- Vai tagad bezakcīzes degvielas daudzums būs neierobežots katram lauksaimniekam vai kā agrāk būs noteikts litru daudzums par katru hektāru?
- Tā kā ir plānots dīzeļdegvielu iekrāsot un noteikt minimālo likmi, Zemkopības ministrija uzstājīgi lūdz svītrot no likuma punktu, kas nosaka maksimālo dīzeļdegvielas daudzumu vienam saimnieciskajam gadam. No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums tiks diferencēts trijās grupās - augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem - 130 litru. Visiem pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem, - 60 litru.
Plānots izslēgt no šī atbalsta enerģētiskās kultūras biogāzes ražošanai. Ja kukurūza tiek audzētai biogāzes ražošanai, tās sagatavošanai bezakcīzes degvielu nevarēs izmantot, ja lopbarībai - drīkstēs.

- Vai tiks saglabāta prasība par noteiktu ieņēmumu no hektāra?
- Ministrija uzskata, ka atbalsts jāsaņem saimniecībām, kas ražo un maksā nodokļus. Pašlaik nav paredzēts atteikties no prasības par ieņēmumiem, kas, starp citu, ir noteikti stipri zem vidējā līmeņa (saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem vidējais ieņēmumu līmenis no hektāra lauksaimniecībā bija 400 latu, kamēr mēs noteicām 200 latu, kas atbilst 285 eiro).

- Vai saimniecības, kas nevarēs nodrošināt prasīto eiro ieņēmumu no hektāra pilnā apjomā, varēs saņemt bezakcīzes degvielu?
- Līdz šim saimniecības bezakcīzes degvielu saņēma par to hektāru daudzumu, par kuriem bija izpildīti visi nosacījumi. Ja saimniecībā ir 100 hektāru, bet nosacījumi izpildīti par 80 ha, tad bezakcīzes degvielu var saņemt par 80 ha. Šādu praksi turpināsim arī nākamgad - akcizēto degvielu varēs saņemt par to hektāru, kas būs atbalsta tiesīgs.

Avots: www.la.lv