Rapša raža Kanādā 2015/16. sezonā pieaugs līdz 16 milj.t

Saskaņā ar Agriculture and Agri - Food Canada prognozēm, rapša raža Kanādā 2015/16. sezonā sasniegs 16 milj.t (2014/15. sezonas rādītājs - 15,6 milj.t), rapša platības 2015/16. sezonā aizņems 8,3 (8,1 milj.ha) milj.ha.

Rapšu eksports tiek prognozēts 8,4 milj.t līmenī (2014/15. sezonas rādītājs - 15,6 milj.t). Turklāt tā ir atstāta janvāra līmenī.

Bez izmaiņām palikusi arī sojas sējumu platību un ražas prognoze 2015/16. sezonai: attiecīgi 2,3 milj.ha un 6,7 milj.t.

Avots: zol