Sodīs par nesen iegādātas lauksaimniecības zemes neizmantošanu

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK), kas paredz soda sankcijas personām, kuras nesen iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā, informē ZM.

Ministrijas izstrādās izmaiņas APK paredz uzlikt administratīvo sodu personām, kuras atbilstoši likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" regulējumam pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvušas īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai.

Gadījumā, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet gada laikā pēc šīs zemes iegādes netiek sākta lauksaimnieciskā darbība, tad fiziskām personām paredzēts sods no 360 līdz 720 eiro, bet juridiskām - no 720 līdz 1080 eiro.

Savukārt, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet triju gadu laikā pēc šīs zemes iegādes netiek sākta tās izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 180 līdz 360 eiro, bet juridiskajām personām - no 360 līdz 720 eiro.

Tāpat par zemes dzīļu izmantošanai paredzētās zemes neizmantošanu šajā nolūkā pēc zemes iegādes fiziskajām personām paredzēts sods no 360 līdz 720 eiro, bet juridiskajām personām - no 720 eiro līdz 1080 eiro.

Plānots, ka par zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs attiecīgo pašvaldību administratīvās komisijas.

Izmaiņas APK iesniegtas izskatīšanai valdībā. Paredzams, ka likuma grozījumi pēc to akceptēšanas valdībā un pieņemšanas Saeimā stāsies spēkā 2015. gada 1. novembrī.

Avots: www.la.lv