2015. gada platību maksājumu iesniegumu pieņemšana ilgs līdz 22. maijam

Zemkopības ministrija informē, ka no 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15. maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22. maijam.

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.

Lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 ha un vairāk aramzemes, no 2015. gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju.

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota izdevumā (rokasgrāmatā) „Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā", kas gan drukātā formātā, gan elektroniski būs pieejams Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā  un LAD Klientu apkalpošanas centros no šā gada 20. aprīļa.

Avots: www.saimnieks.lv