Pēdējais brīdis, lai pieteiktos platību maksājumiem

Atgādinām, ka piektdien (22.05.) beidzās pieteikšanās platību maksājumiem.
Ja vēl nav izdarīts, mudinām pasteigties!

Iesniegumiem, kuri būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā.

Avots: www.zemniekusaeima.lv