Francijā plāno divkāršot cieto kviešu ražošanu

Francijas valsts aģentūra FranceAgrimer plāno palielināt cieto kviešu ražošanas apjomus tuvākajos desmit gados, lai nodrošinātu regulāras piegādes vietējiem patērētājiem un apmierinātu augošo pieprasījumu Magriba un Rietumāfrikas valstīs.

Plānots cieto kviešu ražas apjomu palielināt līdz 3,0 - 3,5 milj.t gadā. 2014. gadā Francijā tika izaudzēti 1,4 milj.t cieto kviešu, kas ir krietni zem pēdējo gadu vidējā līmeņa - 2 milj.t.

Lai to panāktu, tiek piedāvāts:

Cieto kviešu sējumu platības palielināt līdz 600 tūkst.ha;

Atzīt cietos un mīkstos kviešu par dažādām kultūram (saskaņā ar Eiropas Savienības Vienotās lauksaimniecības politikas prasībām lauksaimniekiem savās aramzemes platībās jāaudzē minimums trīs lauksaimniecības kultūras);

Veikt pētījumus, lai palielinātu cieto kviešu pievilcību lauksaimnieku vidū, kā arī, lai kāpinātu ražību, celtu kvalitāti un noturību pret stresu;

Izplatīt jaunas šķirnes un optimizēt agrotehnologiju;

Nostiprināt un attīstīt cieto kviešu pārstrādi Francijā;

Attīstīt noturīgu un stabilu eksportu, lai ārējiem tirgiem piegādātu vairāk par pusi ražas;

Izveidot jaunu klasifikāciju, kur tiek ņemts vērā olbaltumvielu saturs, ko pielietot graudu piegādes līgumos.

Avots: zol