Rapša ražas perspektīvas Eiropas Savienībā negatīvi ietekmē laika apstākļi

2014/15. sezonas rezultāti:

Eiropas Savienībā rapša tirgū sākusies jaunā sezona, un jau tagad redzams, ka gaidīt 2014/15. sezonas rekorda atkārtošanos nevar. Turklāt nelabvēlīgie laika apstākļi, kas vērojami daudzās rapša ražotājvalstīs, nes savas korekcijas ražu prognozēs, samazinot tās.

2014/15. sezona Eiropas rapšu tirgum bija rekordiem bagāta: gan ražas, gan pārstrādes, gan eksporta jomā. Pēc ASV Lauksaimniecības ministrijas (USDA) datiem, pagājušajā sezonā rapšu bruto raža Eiropas Savienībā sasniedza 24,26 milj.t, kas ir par 2,96 milj.t vairāk nekā novākts 2013/14. sezonā. Savukārt Strategie Grains un Oil Word eksperti 2013/14. sezonas rapša ražu vērtē vēl augstāk - 24,3 milj.t apjomā un 24,36 milj.t apmērā.

Visvairāk aizvadītajā sezonā rapšus izaudzēja Vācija, kas līdera pozīcijas šai jomā Francijai atņēma jau 2013. gadā. Rapšu raža Vācijā 2014. gadā pieauga līdz 6,13 milj.t salīdzinājumā ar 5,78 milj.t iepriekšējā gadā, Francijā - līdz 5,52 (4,37) milj.t. Trešo vietu izaudzētās rapša ražas daudzuma ziņā saglabāja Polija - 3,2 (2,87) milj.t, bet ceturtajā vietā minētajā reitingā palika Lielbritānija - 2,46 (2,13) milj.t. Rapša raža pieauga arī citās šīs kultūras nozīmīgākajās ražotājvalstīs: Čehijā - līdz 1,54 (1,44) milj.t, Rumānijā - līdz 1,35 (0,66) milj.t, Dānijā - līdz 0,71 (0,69) milj.t, Ungārijā - līdz 0,68 (0,55) milj.t un Bulgārijā - līdz 0,54 (0,34) milj.t.

Rapša bruto raža Eiropas Savienībā pieauga, jo tika paplašinātas šīs kultūras sējumu platības, kā arī pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem sējas un veģetācijas periodos. Pēc Oil Word datiem, rapša sējumu platības 2014. gadā Eiropas Savienībā sasniedza 6,75 milj.ha, kas ir par 0,04 milj.ha vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Vislielākais sējumu platību pieaugums bija vērojams Francijā - līdz 1,5 (1,44) milj.ha. Savukārt samazinātas šīs kultūras sējumu platības tika Vācijā - līdz 1,39 (1,47) milj.ha un Lielbritānijā - līdz 0,67 (0,72) milj.ha.

Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, pagājušajā gadā uzlabojās arī rapša ražības rādītājs. Tas sasniedza rekordaugstu līmeni - 36,2 c/ha. Iepriekšējās sezonas rādītājs tika pārsniegts par 4,6 c/ha. Rapša ražība pieauga visās  šīs kultūras nozīmīgākajās ražotājvalstīs: Vācijā - līdz 44 c/ha (+ 4,5 c/ha salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), Francijā - līdz 36,7 (+ 6,3) c/ha, Lielbritānijā - līdz 36,5 (+ 6,7) c/ha, Polijā - līdz 34(+ 2,8) c/ha, Čehijā - līdz 39,5 (+ 5) c/ha.

Tik liels ražas pieaugums ļāva Eiropas Savienības valstīm pārstrādāt rekordlielu rapšu apjomu - 25,68 milj.t, par 0,71 milj.t vairāk kā 2013/14. sezonā. Tomēr rapša pārstrādes tempu pieaugums aizvadītajā sezonā bija mazāks, jo 2013/14. sezonā minētā rādītāja pieaugums bija 1,23 milj.t.

Jāpiebilst, ka pārstrādes apjomi tika palielināti, izmantojot ES izaudzēto rapsi, bet importa produkciju izdevās samazināt par 1,39 milj.t gadā līdz 2,47 milj.t. Visvairāk Eiropas Savienībai rapsi 2014/15. sezonā piegādāja Ukraina - 1,27 milj.t (- 0,5 milj.t salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu). Austrālija eksportēja 1,01 (- 0,45) milj.t rapsi.

Savukārt Eiropas Savienība 2014/15. sezonā ārējiem tirgiem palielināja rapša eksportu līdz 0,6 milj.t. Sezonu iepriekš rapsis tika eksportēts 0,29 milj.t apjomā, bet divas sezonas atpakaļ - tikai 0,09 milj.t apmērā.

Pieaugot rapšu ražai līdz rekordaugstam līmenim, būtiski saruka to cenas. Ja sezonas sākumā rapša cena Parīzes biržā Euronext bija aptuveni 460 ASV dolāri tonnā, tad jau septembra beigās tā noslīdēja līdz 400 ASV dolāriem tonnā. Taču turpmāk augstais pieprasījums zināmā mērā veicināja cenu nostiprināšanos.

2015/16. sezonas rapša ražas perspektīvas:

Pēc pašreizējām prognozēm, rapšu raža jaunajā sezonā sasniegs otru augstāko rādītāju vēsturē, taču līdz pagājušās sezonas rekordrātītājam būs tālu. Jau pirmās prognozes šai sezonai vēstīja par rapšu ražas samazināšanos sējuma platību sarukšanas dēļ.

Sausie laika apstākļi vasaras sākumā ES nozīmīgākajās rapša ražotājvalstīs būtiski pasliktināja šīs kultūras ražas perspektīvas, negatīvi ietekmējot ražību. Šobrīd rapša novākšanas darbi sākušies Francijas atsevišķos rajonos, Ungārijā nokulta trešdaļa plānoto platību un Rumānijā praktiski novāktas visas platības. Šo valstu ražības rādītāji apstiprina sausuma negatīvo ietekmi. Minētā rādītāja pazemināšanās konstatēta arī Čehijā un Slovākijā, un tiek prognozēta arī Vācijā un Polijā. Pēc pašreizējām Oil Word ekspertu prognozēm rapšu ražība šogad Vācijā sasniegs 38,8 c/ha, Francijā - 34,2 c/ha, Lielbritānijā - 36 c/ha, Polijā - 31,7 c/ha, Čehijā - 33,6 c/ha.

Rapšu sējumu platības Eiropas Savienībā šogad samazinājušās līdz 6,54 milj.ha, tai skaitā Vācijā līdz 1,32 milj.ha, Francijā - līdz 1,48 milj.ha un Lielbritānijā - līdz 0,63 milj.ha.  

Līdz ar to vadošie analītiķi, ņemot vērā laika apstākļu negatīvo ietekmi, rapša bruto ražu Eiropas Savienībā 2015/16. sezonā paredz 21,4-21,8 milj.t diapozonā. Vācijā šīs kultūras raža var samazināties vairāk kā par 1 milj.t - līdz 5,1 milj.t, jo nesen nolijušie lieti atnāca novēloti, lai normalizētu situāciju. Turklāt rapšu sējumiem kaitējumu nodarīja arī slimības un kaitēkļi. Francijā šis kultūras raža šogad sasniegs 5,07 milj.t, Polijā - 2,85 milj.t, Lielbritānijā - 2,25 milj.t, Čehijā - 1,29 milj.t, Rumānijā - 1,05 milj.t, Ungārijā - 0,54 milj.t un Bulgārijā - 0,44 milj.t. Neliels ražas pieaugums gaidāms Dānijā, Lietuvā, Latvijā un Somijā.

Samazinoties rapša ražai, pārstrādātājiem būs problemātiskāk apmierināt savas vajadzības, īpaši, ņemot vērā faktu, ka pārejošie kultūras krājumi Eiropas Savienībā šī gada 1. jūlijā izrādījās zemākā līmenī nekā gaidīts un, pēc provizoriskiem datiem, sasniedza aptuveni 1,1 milj.t.

Turklāt Eiropas pārstrādātājiem kļūs grūtāk iegādāties arī importa produkciju, jo rapša piedāvājums šinī sezonā pasaulē, ražas samazināšanās dēļ Ukrainā, Kanādā un Austrālijā,  var sarukt par 2-2,5 milj.t.

Pēc pašreizējām prognozēm, rapša piegādes Eiropas Savienībā 2015/16. sezonā gaidāmas 2,3 milj.t līmenī. Ukraina un Austrālija katra piegādās 1 milj.t šīs kultūras.

Rapša pārstrāde Eiropas Savienībā 2015/16. sezonā samazināsies līdz 23,7 milj.t, un tas atspoguļosies pārstrādes produktu apjomā un cenās.

Rapša eksports šinī sezonā Eiropas Savienībā samazināsies līdz 0,25 milj.t.

Līdz ar to, pasliktinoties rapša ražas perspektīvām Eiropas Savienības bloka valstīs, saruks šīs kultūras piedāvājuma līmenis pasaulē. Turklāt nepietiekamais piedāvājums jau sniedz atbalstu cenām - 2015/16. sezonas sākumā Parīzes biržā Euronext rapša cena pārsniedza 430 USD/t robežu.

Avots: apk-inform