LAD: svarīgi ievērot, ka zālājus jānopļauj vai jānogana un jānovāc

Ir ļoti svarīgi ievērot, ka no 2015.gada spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.

Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību Vienotais platību maksājums (VPM) netiks piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija.

Tajos gadījumos, ja lauks tiek noganīts, LAD ņem vērā zālāju ekspertes Solvitas Rūsiņas ieteikumus. Ja nenoganītā zāle uz 15.augustu veido vairāk par 25% no platības, bet līdz 25% ganību klasificē kā pietiekami noganītu un appļaušana nav obligāta, jo atsevišķu augu un puduru esamība ir ganībās pieļaujama.

Laukmalas var appļaut, bet šajā gadījumā nav jānovāc. Arī papuvē var pļaut un smalcināt izaugušos augus, bet līdz 15.septembrim papuve jāapar, lai augu atliekas tiktu iestrādātas augsnē.

Avots: www.lad.gov.lv