FAO palielina graudu ražas prognozi pasaulei par 13,8 milj.t

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) palielinājusi graudu ražas prognozi pasaulei pašreizējam mārketinga gadam par 13,8 milj.t līdz 2540 milj.t. Līdz ar to jaunais rādītājs no pagājušā mārketinga gada rezultāta atpaliek tikai par 0,8 % jeb par 21 milj.t.

FAO palielināja graudu kopražas prognozi pasaulei, ņemot vērā lopbarības graudu, rīsu un kviešu ražu perspektīvu uzlabošanos. Paralēli nedaudz tika palielināta arī graudu patēriņa prognoze pasaulei 2015/16. mārketinga gadam - līdz 2536 milj.t. Pagājušā mārketinga gada rezultātu minētais rādītājs pārsniedz par 1,2 % jeb 30 milj.t.

Graudu krājumi pašreizējā mārketinga gada beigās tiek paredzēti 643 milj.t līmenī. Ņemot vērā gaidāmās ražas perspektīvu uzlabošanos, graudu krājumu prognoze palielināta par 12 milj.t. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mārketinga gadu to apjoms palielināsies par 1 % jeb par 6 milj.t.

Graudu tirdzniecība tiek paredzēta 360,6 milj.t līmenī. Tas ir par 2,6 milj.t vairāk nekā prognozēts mēnesi atpakaļ, taču par 3,2 % jeb 11,7 milj.t atpaliek no 2014/15. mārketinga gada rezultāta.

Avots: idk