Krievijā nokultās ražas apjoms pārsniedzis 103 milj.t

Krievijas Lauksaimniecības ministrijas operatīvie dati vēsta, ka līdz 19. oktobrim valstī graudaugi un pākšaugi nokulti no 42,9 milj.ha, kas ir ir 96,8 % no plānotajām platībām (2014. gada rādītājs - 42,2 milj.ha). Nokulto graudu apjoms ir 103,6 milj.t (105,7 milj.t), ražība - 24,1 c/ha (25 c/ha).

Līdz norādītajam datumam ziemas un vasaras kviešu raža kopumā Krievijā novākta no 25,4 milj.ha jeb 99,3 % platību. Iekūlums veido 63,6 milj.t, ražība sasniegusi 25,1 c/ha.

Ziemas un vasaras mieži nokulti no 8,1 milj.ha, jeb 99,3 % plānoto platību. Nokultās ražas apjoms ir 18,2 milj.t, ražība - 22,3 c/ha.

Kukurūza (graudiem) novākta no 1,7 milj.ha (62 %) plānoto platību. Ražas apjoms veido 8,6 milj.t, ražība sasniegusi 51 c/ha.

Rapsis nokults no 818,2 tūkst.ha jeb 80,8 % plānoto platību. Ražas apjoms sasniedzis 1,1 milj.t un ražība - 12,9 c/ha.

Soja novākta no 1,3 milj.ha jeb 64,6 % platību. Novāktās sojas apjoms sasniedzis 1,9 milj.t, ražība - 14,9 c/ha.

Līdz minētajam datumam ar ziemājiem Krievijā apsēti 15,1 milj.ha jeb 88,5 % plānoto platību (2014. gadā - 16,1 milj.ha).

Avots: apk-inform