Eļļas kultūru raža Krievijā sasniegusi jaunu rekordu

Krievijas Lauksaimniecības ministrija prognozē, ka sojas, eļļas linu, eļļas kultūru bruto ražas šogad Krievijā sasniegs rekordaugstus līmeņus.

Sojas bruto raža 2015. gadā tiek prognozēta 2,8 milj.t liela (pagājušā gada rādītājs - 2,5 milj.t), kas ir rekordaugsts rādītājs. Soja novākta no 99,4 % sējumu platību, novāktās ražas apjoms sasniedzis 2,8 milj.t, ražība - 14,2 c/ha (2014. gada rādītājs - 13,6 c/ha).

Ar katru gadu lauksaimnieki arvien vairāk dod priekšroku sojas audzēšanai. Sējumu platībām, bruto ražai un ražībai pēdējā laikā vērojama stabila pozitīva dinamika.

Vēl 2010. gadā sojas sējumu platības Krievijā aizņēma 1205,7 tūkst.ha, bet bruto raža atradās 1222,4 tūkst.t līmenī, sojas ražība bija 11,8 c/ha. Pēdējo piecu gadu laikā šīs kultūras sējumu platības ir pieauguša vairāk kā 1,7 reizes, 2015. gadā sasniedzot 1990,7 tūkst.ha, ražas apjoms pieaudzis vairāk kā divas reizes.

Arī eļļas linu raža Krievijā šogad gaidāma rekordaugstā līmenī - 500 tūkst.t (2014. gada rādītājs - 385,6 tūkst.t).

Eļļas kultūru bruto kopraža Krievijā šogad pārsniegs 14 milj.t (2014. gada rādītājs - 13,8 milj.t). Prognozējamais apjoms ļaus segt iedzīvotāju augu eļļas patēriņu 2 milj.t līmenī un eksportēt aptuveni 2,4 milj.t.

Avots: oilword