Informa Economics prognozē kukurūzas un sojas sējumu platību pieaugumu ASV

Analītiskā aģentūra Informa Economics publicējusi precizētu graudaugu un pākšaugu sējumu platību vērtējumu ASV 2016. gadam.

Kukurūzas sējumu platības ASV pieaugs līdz 88,9 miljoniem akru (2015. gada rādītājs - 87 miljoni akru).

Sojas pupas tiks iesētas 85,2 (82,6) miljonos akru.

Kviešu sējumu platības saruks līdz 51,1 (54,6) miljoniem akru, tai skaitā vasaras - līdz 12,7 (13,2) miljoniem akru.

1akrs=0,4 ha

Avots: zol