Francijā pieaugušas ziemas mīksto kviešu, miežu un rapša sējumu platības

Francijas Lauksaimniecības ministrija precizējusi datus par ziemāju graudaugu sējumu platībām. Jaunie dati vēsta, ka šogad ziemas mīkstie kvieši aizņem 5,2 milj.ha, kas nedaudz atpaliek no decembra vērtējuma, taču par 1,1 % pārsniedz pagājušā gada rādītāju, kas bija lielākais kopš 1936. gada.

Ziemas cieto kviešu sējumu platību vērtējums nav mainījies - 0,35 milj.ha (+ 10,7 % salīdzinājumā ar pagājušo gadu).

Ar ziemas miežiem apsēts 1,4 milj.ha (+ 4,1 %), ar ziemas rapšiem - 1,5 milj.ha (+ 0,8 %). Salīdzinājumā ar decembri miežu sējumu platību vērtējums pieaudzis par 0,04 milj.ha, rapša - par 0,03 milj.ha.

Avots: zol