Ēģiptē nākamajā sezonā kviešu imports pieaugs līdz 11 milj.t

ASV Lauksaimniecības ministrijas ārvalstu lauksaimniecības dienests publicējis kviešu ražas un patēriņa prognozes Ēģiptei nākamajai sezonai, kas sāksies 1. jūlijā.

Pēc jaunākajām prognozēm, kviešu sējumu platības un bruto ražas apjoms Ēģiptē nākamajā sezonā saglabāsies iepriekšējās sezonas līmenī - attiecīgi 1,26 milj.ha un 8,1 milj.t.

Kviešu patēriņš valstī pieaugs līdz 19,4 milj.t (pašreizējās sezonas prognozējamais rādītājs - 19,2 milj.t), saistībā ar augošo iedzīvotāju skaitu un līdz ar to arī pieprasījuma pieaugumu pēc maizes.

Pieaugot pieprasījumam pēc kviešiem un maizes, kviešu imports nākamajā sezonā palielināsies līdz 11 milj.t.

Šosezon kviešu imports sasniegs 10,6 milj.t. Neskatoties uz augošo patēriņu, imports šosezon būs par 0,5 milj.t mazāks nekā pagājušajā sezonā. Iemesls tam ir grūtības apmaksāt kviešu importu un stingrāku prasību noteikšana kviešu kvalitātei.

Aptuveni pusi no importētajiem kviešiem iepirkušas privātās kompānijas. 2015. gadā privātais sektors importējis 5,2 milj.t kviešu, kas ir par 0,4 milj.t mazāk nekā 2014. gadā. Imports sarucis, jo pircējiem radās grūtības tikt pie valūtas līdzekļiem. Vairumā gadījumu bankas nevarēja savlaicīgi atvērt akreditīvus, un tas apturēja importu. Gadījumu skaits, kad kavējās akreditīvu atvēršana pieauga pēdējo trīs - četru mēnešu laikā. Tāpēc GASC izlēma mainīt kviešu iepirkumu apmaksas noteikumus. Tagad akreditīvi var tikt atvērti līdz 180 dienām pēc līguma parakstīšanas, kas dod papildus laiku, lai atrastu nepieciešamo summu dolāros.

Kopš sezonas sākuma Ēģiptes valsts pārtikas iepirkumu aģentūra GASC ir sarīkojusi 27 tenderus, kuros iepirkts 4,14 milj.t importa kviešu, kas ir par 0,015 milj.t mazāk nekā iepriekšējās sezona analogajā laika periodā.

Pēc FAS USDA prognozēm, kviešu krājumi nākamās sezonas beigās Ēģiptē sasniegs 3,2 milj.t, kas ir par 0,3 milj.t mazāk nekā gaidāms patreizējās sezonas beigās. Krājumu samazināšanos noteiks patēriņa pieaugums.

Avots: zol