Rumānijā rapša raža pieaugs par 27 %

Rumānijā 2016/17. sezonā eļļas kultūru sējumu platības pieaugs par 8 %, prognozē ASV Lauksaimniecības ministrijas ārvalstu lauksaimniecības dienesta FAS USDA speciālisti.

Mazinoties kukurūzas ražošanas marginalitātei, lauksaimnieki šinī pavasarī sējumu platības atvēlēs par labu saulgriezēm - Rumānijas nozīmīgākajai eļļas kultūrai.

Pēc ministrijas datiem, saulgriežu sējumu platības sasniegs 1020 tūkst.ha (+ 2 % salīdzinājumā ar pašreizējo sezonu), bet raža - 1,85 milj.t, pie nosacījuma, ka laika apstākļi saglabāsies labvēlīgi.

Rapša sējuma platības Rumānijā paplašinātas līdz 500 tūkst.ha. Rapša raža, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaugs par 27 %, ražība sasniegs 1,4 milj.t.

Šogad Rumānijā var pieaugt arī sojas sējumu platības, pateicoties valsts subsīdijām.

Pēc ministrijas datiem, sojas sējumu platības valstī var sasniegr 130 tūkst.ha (2015. gada rādītājs - 120 tūkst.ha), bet raža - 260 tūkst.t, no kurām 230 tūkst.t tiks pārstrādātas.

Pieaugot ražām, palielināsies arī eļļas kultūru eksports - par 18 %. Taču tas nepārsniegs pirms divām sezonām sasniegto rekordu.

Avots: oilword