Platību maksājumiem var pieteikties vēl nedēļu

Vēl nedēļu, līdz šā gada 23.maijam, lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta samazinājuma, iesniedzot Vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, informē LAD. 

Ja lauksaimnieks 2015.gadā pieteicās Mazo lauksaimnieku atbalstam (MLS), tad arī šogad ir jāpiesakās šī atbalsta maksājuma saņemšanai, iesniedzot Vienoto iesniegumu.

Parakstīts līgums par EPS lietošanu un/vai pieteikta lauku bloku precizēšana - tas nenozīmē, ka ir iesniegts Vienotais iesniegums platību maksājumu saņemšanai 2016.gadā. 

LAD atgādina, ka vienotajiem iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2016.gada 23.maija, bet ne vēlāk kā 15.jūnijā (ieskaitot), atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu. Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks noraidīti (izņemot gadījumus, ja iesniegumu līdz 2016.gada 15.jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ).

Līdz šā gada 2.maijam lauksaimnieku iesniegtie bloku precizēšanas pieprasījumi tiks izvērtēti līdz 10.jūnijam. LAD atgādina - lai netiktu piemērotas kavējuma sankcijas, līdz 23.maijam visiem klientiem EPS ir jāiesniedz Vienotais iesniegums platību maksājumu saņemšanai, norādot atbalsta veidus, kuriem lauksaimnieks vēlas pieteikties (tas dos iespēju veikt labojumus līdz 15.jūnijam bez sankcijām). 

Avots: www.db.lv